10 клас


Увага! Для тих, у кого немає підручника! Завантажати підручник "Інформатика. 10 клас" (стандарт)/Й.Я. Ривкінд ви можете за посиланням
Файли-заготовки до теми 1. знаходяться тут

Тести з теми "Електронна пошта"  http://baloginf.blogspot.com/2015/09/blog-post_20.html

УРОК №1. Текстовий процесор (повторення)
Мета:
-пригадати матеріал про програмні засоби готування текстових документів, їх призначення та класифікацію;
- провести дослідницьку роботу щодо порівння ТП Microsoft Office Word та OpenOffice Write.
План уроку:
І.Актуалізація опорних знань.
- Дайте відповіді на запитання:
1. Призначення текстових програм.
2. Класифікація програмних засобів готування текстових документів
3. Чим відрізняються текстові редактори від текстових процесорів.
4. Що таке редагування та форматування текстового документу.
5. Які програми для роботи з текстом ви можете назвати?
ІІ. Знайомство з ТП OpenOffice Write .
- Дослідницька робота «Знайди відмінності. Хто більше?»: порівняй ТП Microsoft Office Word та OpenOffice Write, знайти відмінності та запиши зошит.
ІІІ. Домашнє завдання. Розділ 1 п.1.1 стор.5-15, практ. завд.№ 2, 3, 4 на стор.16
Завантажити файли-заготовки для виконання завдання ви можете тут

Урок № 2. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. Друк документа. Настроювання параметрів сторінок.
Мета:
- закріпити знання щодо настроювання параметрів сторінки та роботи з колонтитулами у програмі Word;
- навчитися робити ці самі дії у програмі Write.
Хід уроку:
І. Перевірка та аналіз домашнього завдання (стор.16 № 2, 3, 4.).
ІІ. Виконання практичної роботи.
1. Виконайте завдання 2, 3, 4 (стор.16 ) засобами текстового редактора Open Writer.
2. Порівняйте настроювання параметрів сторінки та вставлення колонтитулів у ТР Word та Write.
3. Зробіть висновок щодо можливостей роботи обох програм.
Домашнє завдання: п.1.1 стор. 5-14

Урок № 3.Створення нумерованих і маркованих списків. Вставлення зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властивостей.
Мета:
ознайомити учнів із створенням списків та роботою із зображеннями у середовищі LibreOffice Writer.
Хід уроку
1.Вивчення нового матеріалу
Види списків, які можна створювати у середовищі LibreOffice Writer:
• маркований, у якому кожний елемент позначено спеціальним символом — маркером;
• нумерований, у якому кожний елемент занумеровано. Порядковий номер можна задавати числом, записаним арабськими чи римськими цифрами, літерою абетки або числівником;
• багаторівневий, у якому елементи пронумеровано згідно з певною ієрархічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку — 9 рівнів.
Створення списку (будь-якого вигляду) передбачає виконання таких дій:
• вказівка меню Формат / Маркери та нумерація;
• у вікні діалогу Маркери та нумерація обрати одну із поданих вкладок та вид маркера.
Швидший і простіший спосіб (без можливості змінювати властивості) — використати кнопки Нумерація чи Маркований список панелі інструментів Форматування або відповідні комбінації клавіш F12 чи Shift + F12.
Вставка зображення
Редактор LibreOffice Writer надає можливість включити (імпрортувати) у документ малюнок. При цьому графічний об'єкт можна намалювати, скориставшись засобами LibreOffice, або вставити у текст уже готове зображення, збережене у файлі. Для створення й роботи з графічними об'єктами використовують панель Графіка (Малювання). Якщо її не подано, потрібно використати вказівку меню Перегляд / Панелі і виставити мітку поруч з назвою панелі інструментів Графіка.
На панелі інструментів Графіка вибирають об'єкти, які необхідно намалювати, натискаючи відповідні кнопки. При виділенні об'єкта буде відображено панель Властивості рисунка, на якій розташовано кнопки і поля для редагування графічних об'єктів: зміни кольору контуру і заповнення, зміни товщини і типу ліній, додання автофігурі об'єму тощо. На поданому нижче малюнку згори донизу: рядок меню, панелі Cтандартний, Графіка, Властивості рисунка.
На панелі інструментів Графіка є кнопка Галерея текстових ефектів. Натискання на цю кнопку призводить до виклику однойменного вікна діалогу. Вибравши стиль художньо оформленого напису потрібно натиснути кнопкуГаразд.
Об'єкт текстового ефекту буде вставлено в документ. Подвійне клацання на об'єкті призводить до переходу в режим редагування тексту, у тому числі заміни стандартний тексту своїм. Щоб вийти з режиму редагування тексту, досить клацнути мишею поза редагованого поля або натиснути клавішу Esc.
При виділенні об'єкта текстового ефекту відкриється панель Текстові ефекти, за допомогою якої можна: • додавати об'єкт текстового ефекту;
• змінювати його форму;
• змінювати висоту літер;
• вирівнювати текст;
• змінювати міжсимвольні інтервали і кернінг.
Вставлення в текст готового зображення з файлу здійснюють вказівкою меню Вставка / Зображення / З файлу. Ця вказівка відкриває вікно діалогу, яке дозволяє знайти і вибрати потрібний файл. Редагувати вигляд і розташування такого графічного об'єкта в тексті здійснюють за допомогою контекстного меню (змінити розміри зображення, спосіб обтікання його текстом тощо).
2. Закріплення вивченого матеріалу:
1. стор.24 № 2 - 2 б.
2. стро.24 № 3 - 2 б.
3. стор. 24 № 7 - 6 б.
3. Завдання підвищеної складності.Створити багаторівнений список.- 2 б.

3.Домашнє завдання п. 1.2 стор.17-23, стор. 25 № 10

Урок 4.Таблиці та зображення в текстових документах.
Практична робота №2. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.
Мета:
- Навчити учнів практично застосовувати знання з основ роботи із таблицями і шаблонами та стилями документів в програмі Word та підготувати їх до подальшого використання набутих знань в практичній діяльності
Хід уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Вивчення нового матеріалу
IIІ. Етап проектування
1. Інструктаж з БЖД
2. Практична робота № 2
Практична робота № 2
Завдання 1. Робота з таблицями в текстовому документі
Таблиця оцінок учня 9-А класу Іванова Василя
1. В заголовку розмір шрифта – 14 пт, а в основній таблиці – 12 пт.
2. Напівжирним написані «7 і 8 клас», «Оцінки», «I, IІ семестр,Річна» самі оцінки також жирні та з курсивом.
3. Зверніть увагу на товщину границь та колір строчок таблиці.
Завдання 2. Робота з зображеннями в текстовому документі (стор. № )
VІІ. Домашнє завдання

Урок № 6. Правила стильового оформлення документів різних типів.
Практична робота №3. Використання стилів і шаблонів документів.
Мета: створювати нові шаблони та редагувати існуючі;
вчитися використовувати вбудовані в текстовий процесор стилі та створювати власні;
Хід уроку.
І. Записати у зошит теоретичні відомості Для полегшення роботи при стоверенні і оформленні документа слід використовувати шаблони документів і стилі. Шаблон – заготовка документа, що включає параметри сторінки, що повторюється і різних документах, текст, елементи оформлення, стилі і тому подібне.
Шаблон створюють, як правило, на основі існуючого документа. У документі залишають заповненими і оформленими лише ті реквізити, які повторюються в інших документах даної групи.
Стиль – сукупність елементів оформлення тексту, що включає параметри шрифту, абзацу, заливки та інші елементи. Наприклад, замість форматування назви у три кроки, коли спочатку задається розмір 16 пунктів, потім шрифт Arial і, нарешті, вирівнювання за центром, те саме можна зробити одночасно, застосувавши стиль заголовка.
Типи і стилі, які можна стіорорити і застосувати:
• Стиль абзацу цілком визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто вирівнювання тексту, позиції табуляції, міжрядковий інтервал і межі, а також може містити форматування знаків.
• Стиль знака задає форматування виділеного фрагмента тексту усередині абзацу і визначає такі параметри тексту, як шрифт і розмір, а також напівжирне і курсивне накреслення.
• Стиль таблиці задає вигляд меж, заливки, вирівнювання тексту і шрифти.
• Стиль списку застосовує однакове вирівнювання, знаки нумерування або маркери Маркер. Крапка або інший символ, розміщений перед текстом (наприклад, елементом списку), щоб привернути увагу. і шрифти до всіх списків.
ІІ. Алгоритм створення шаблону в OpenWriter.
1. Завантажити текстовий документ.
2. Ввести текст та від форматувати за бажанням.
3. Файл – Шаблони – Зберегти – Мої шаблони – Дати назву.
4. Для відкриття та роботи з шаблоном: Файл-Створити – Шаблони та документи – Шаблони – Мої шаблони.
Увага! Після роботи із шаблоном – новий документ зберігається у окремому місці, шаблон залишається незмінним у папці «Мої шаблони.
ІІІ. Практична робота . Створення шаблону титульної сторінки для реферату
Хід практичної роботи.

1. Завантажити текстовий процесор ….
2. Встановити параметри сторінки: всі поля по 2 см. (Формат – Сторінка).
3. Оформити титульну сторінку за допомогою стилів: для тексту вгорі Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України використати стиль Заголовок 1. Змінити цей стиль наступним чином: шрифт – Verdana, інтервал – полуторний, розмір – 12, колір – темно-синій, вирівнювання – по центру. Зберегти новий стиль під назвою Абзац. (Виділити текст- Формат –Стиль – Створити з виділеного – дату назву).
4. Ввести назву реферату і оформити її, відформатувавши наступним чином: Колір – червоний, еффети шрифту – з тінню тип – Times New Roman, розмір 20 та 36. (Формат- Символи)
5. Текст Виконав… оформити стилем Заголовок 2, та зробити відповідний відступ зліва, використовуючи табуляцію. 6. До назви міста та року застосувавати новостворений стиль Абзац.(Ввести текст- Виділити – Обрати стиль Абзац).
7. Встановити довільну фігурну рамку навколо сторінки (Формат-Сторінка-Обрамлення).
8. Зберегти документ як шаблон під назвою Титульна сторінка (Файл – Шаблони – Зберегти – Мої шаблони – Назва).
9. Відкрити щойно створений шаблон (Файл – Створити Шаблони і документи – Мої шаблони – Титульна сторінка) і на його основі створити ще одну титульну сторінку, змінивши:
- назву навчального закладу (ввести свій)
- назву реферату;
- фігурну рамку навколо сторінки;
- прізвище (ввести власне).
10. Зберегти нову титульну сторінку як документ OpenWriter у свою папку під назвою Титул_Прізвище.
Домашнє завдання.
Завд № стор. Порівняйте створення стилів та шаблоні у програмах Word та OpenWriter.


УРОК №    . Створення спільної презентації. 
Перейти за посиланням

Немає коментарів:

Дописати коментар